Door wie

Hildegard Sarrazin heeft na een 4-jarige HBO opleiding Creatieve Therapie Muziek van 2003 tot 2012 in een GGZ instelling gewerkt en daarbij ruime ervaring opgedaan met diverse psychiatrische problematiek.
Ze heeft een artikel over het werken met muziektherapie binnen een echtpaar groeps-behandeling gepubliceerd.
Ze is geregistreerd muziektherapeute (reg.nr. 1860) en lid van de NVvMT (Nederlandse Vereniging voor Muziektherapeuten), FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen), SRVT (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen).

Wisselend tussen muziek (saxofoon) en het sociale (Sociale Academie) heb ik op latere leeftijd met het beroep van muziektherapeut een inspirerende combinatie tussen beide gevonden. Mijn liefde voor muziek en mijn vertrouwen in de ontwikkelingspotentie van ons mensen komen in dit beroep tot hun recht.
Onder ogen zien en aanvaarden hoe het op dit moment is, zie ik als een belangrijke eerste grote stap bij die ontwikkeling. Muziek helpt daarbij: muziek oordeelt niet. Alle emoties worden in haar vertegenwoordigd en de ene emotie is niet beter, niet ‘mooier’ dan de andere.
De mensen waarmee ik werk worden daarentegen wel zichtbaar mooier: omdat het masker eraf mag, omdat ze mogen zijn wie ze zijn, kunnen ontspannen, zich durven laten gaan, kunnen genieten. Vanuit dit in contact zijn met zichzelf komt een enorme levenskracht vrij. Het raakt me telkens weer om hiervan getuige te mogen zijn.
Van cliënten hoor ik dat ze zich door mijn rust op hun gemak en geaccepteerd voelen en dat mijn speelsheid aanstekelijk werkt.
Ook hebben de crises in mijn eigen leven mij gesterkt in de zienswijze dat moeilijke levensperiodes je in je ontwikkeling als mens verder kunnen brengen. Vanuit deze positieve houding werk ik als therapeut.