Vergoedingen

  1. Muziektherapie wordt bij een grote groep zorgverzekeraars (waaronder Achmea en Menzis) via de aanvullende verzekeringen onder de noemer ´alternatieve geneeswijzen´ (gedeeltelijk) vergoed. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de mogelijkheden. Noem daarbij de naam van de twee beroepsverenigingen waarvan ik lid ben: FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen, registratienummer 1860) en NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, registratienummer 8244). Coachingstrajecten worden door de NFG niet vergoed.
  2. Als onderdeel van een behandeling door een psychotherapeut- psychiater kan muziektherapie voor bepaalde tijd vanuit de basisverzekering vergoed worden.
  3. Via een PGB (Persoonsgebonden budget), aan te vragen via CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), is vergoeding mogelijk als het om een begeleidingstraject gaat en dus niet om een therapietraject.

Zie ook Zorgwijzer om te zien wat welke verzekering vergoedt.