Werkwijze

Ieder mens is uniek

Ieder mens is uniek. Ook de problemen waarmee mensen worstelen en de wensen en verlangens die iemand koestert kunnen individueel zeer verschillend zijn. In de muziektherapie kiezen we een aanpak die specifiek op jou en je klachten en wensen toegesneden zijn.

Behandeldoelen en evaluatiemomenten

Aan het begin van het traject worden in samenspraak met jou behandeldoelen gekozen en prioriteiten bepaald.
Tussentijds worden evaluatiemomenten afgesproken om de juiste richting van het therapieproces te helpen waarborgen

Ervaringsgericht en concreet

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapie. Dit betekent dat hetgeen iemand tijdens de therapie doet en ervaart ingang en uitgangspunt is van de bespreking ervan. Dit werken in het hier-en-nu maakt de werkwijze concreet.
Het verleden wordt bij de therapie betrokken als het zinvol is met betrekking tot de behandeldoelen.

Aantal sessies

Afhankelijk van hulpvraag en doel:  5 tot 20 keer
Wekelijks of tweewekelijks
Een individuele sessie duurt 50 minuten, een groepssessie 60 minuten en een relatietherapie 75 minuten.

Groep/ individueel

Er kan zowel individueel als ook in kleine groepen (3 tot 6 personen) gewerkt worden