Verwijzers

Ervaringsgericht

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapievorm. Muziek intensiveert gevoelens waardoor er beter contact kan ontstaan met de innerlijke belevingswereld. Hier herkenning in vinden en uiting aan geven kan verhelderend en bevrijdend werken. Voor cliënten die hun gevoelens minder goed kunnen verwoorden en voor cliënten die middels woorden hun gevoelens juist afweren, kan een ervaringsgerichte therapievorm waardevol zijn.

Een impasse doorbreken

Een interessante mogelijkheid voor verbale therapeuten zou kunnen zijn om tijdens een lopende verbale therapie voor een beperkt aantal sessies muziektherapie in te zetten om een impasse in de lopende therapie te doorbreken of het proces te versnellen. Het feit dat de cliënt tijdens de muziektherapie geen beschikking meer heeft over haar/ zijn vertrouwde controlemechanismes plus het therapeutisch potentieel van muziek kunnen als katalysator werken.

Mijn ervaring

Gedurende de negen jaar waarin ik met veel voldoening als muziektherapeut in de volwassenenpsychiatrie voor GGZ Drenthe werkte, heb  ik bijzonder goede ervaringen opgedaan met de samenwerking tussen verbale en ervaringsgerichte therapeuten. Lees hier over de mogelijke behandelvormen.

Ik heb veel ervaring opgebouwd in het werken met de onder ‘problematiek’ beschreven doelgroepen.

Ook ben ik 6 jaar lang verbonden geweest aan ‘De Keerkring’, Centrum voor relatietherapie te Beilen. Over mijn werk met echtpaargroepen heb ik een artikel in het vakblad voor vaktherapie gepubliceerd (2010).

Muziektherapeuten vormen een relatief kleine beroepsgroep. Toch behoren ze, samen met beeldende, drama-, dans- en psychomotorisch therapeuten onder de noemer ‘vaktherapie’ tot de officieel erkende CONO beroepsgroepen van GGZ Nederland.

Foto’s van de praktijkruimte